An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Các câu hỏi thường gặp về coronavirus (COVID-19) và không khí trong nhà

(Frequent Questions on Coronavirus (COVID-19) Related to Indoor Air)

Xem tất cả các câu hỏi thường gặp liên quan đến không khí trong nhà và Coronavirus (COVID-19) bên dưới.

Quay trở lại các câu hỏi thường gặp về coronavirus (COVID-19). (Bằng tiếng Anh)

Quay trở lại bản dịch của các Câu hỏi Thường gặp về Coronavirus (COVID-19).

Bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) 

Trên trang này:

Máy tạo Ozone có bảo vệ tôi và gia đình khỏi bị COVID-19 không?

Có hướng dẫn về HVAC mà các chuyên gia xây dựng và bảo trì có thể tuân theo để giúp bảo vệ khỏi bị COVID-19 không?

Các chuyên gia quản lý trường học, văn phòng và các tòa nhà thương mại có thể lấy thông tin về hệ thống thông gió và lọc để phản ứng với COVID-19 ở đâu?

Máy làm sạch không khí hoặc máy tinh lọc không khí có giúp bảo vệ tôi và gia đình khỏi COVID-19 trong nhà không?

Tăng cường hệ thống thông gió tại nhà như thế nào để giúp bảo vệ gia đình tôi khỏi COVID-19?

Chạy hệ thống HVAC trong nhà của tôi có thể giúp bảo vệ tôi khỏi COVID-19 hay không?

Liệu việc chạy máy làm mát bay hơi (đôi khi được gọi là "máy làm mát đầm lầy") hoặc quạt cho toàn bộ ngôi nhà có giúp bảo vệ tôi và gia đình khỏi COVID-19 không?

Tôi nên sử dụng loại bộ lọc nào trong hệ thống HVAC tại nhà để giúp bảo vệ gia đình tôi khỏi COVID-19?

Chạy máy lạnh gắn cửa sổ có giúp bảo vệ tôi và gia đình khỏi COVID-19 không?

Thông gió có quan trọng đối với chất lượng không khí trong nhà khi làm sạch và/hoặc khử trùng COVID-19 trong nhà không?

Máy tạo Ozone có bảo vệ tôi và gia đình khỏi COVID-19 không?

Không, không sử dụng máy tạo ozone trong các khoảng không gian có người chiếm ngụ. Khi được sử dụng ở nồng độ không vượt quá các tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng, ozone áp dụng cho không khí trong nhà không loại bỏ hiệu quả được vi rút, vi khuẩn, nấm mốc hoặc các chất ô nhiễm sinh học khác. Truy cập trang web của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để biết cách thực hành tốt nhất để bảo vệ cho bản thân và gia đình.

Top of Page

Có hướng dẫn HVAC nào mà các chuyên gia xây dựng và bảo trì có thể tuân theo để giúp bảo vệ khỏi COVID-19 không?

Hiệp hội kỹ sư về sưởi ấm, điện lạnh và điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE-American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) đã phát triển hướng dẫn chủ động để giúp giải quyết các quan ngại về bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) liên quan đến vận hành và bảo trì các hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí.  Đọc hướng dẫn của ASHRAE. (Bằng tiếng Anh)

Top of Page

Các chuyên gia quản lý trường học, văn phòng và các tòa nhà thương mại có thể lấy thông tin về thông gió và lọc để đối phó với COVID-19 ở đâu?

Các chuyên gia điều hành trường học, văn phòng và các tòa nhà thương mại nên tham khảo hướng dẫn của Hiệp hội kỹ sư về máy sưởi, điện lạnh và điều hòa không khí (ASHRAE) của Hoa Kỳ để biết thông tin về thông gió và lọc để giúp giảm rủi ro do vi rút gây ra COVID-19. Nói chung, việc tăng thông gió và lọc thường là thích hợp; tuy nhiên, do sự phức tạp và đa dạng của các loại tòa nhà, kích thước, kiểu xây dựng, các thành phần hệ thống HVAC và các tính năng xây dựng khác, một chuyên gia nên diễn giải các hướng dẫn ASHRAE cho tòa nhà và các hoàn cảnh cụ thể của họ. Truy cập trang web ASHRAE để biết thêm thông tin.  (Bằng tiếng Anh)

Top of Page

Máy lọc hoặc làm sạch không khí có giúp bảo vệ tôi và gia đình khỏi COVID-19 ở trong nhà không?

Khi được sử dụng đúng cách, máy làm sạch không khí có thể giúp giảm các chất gây ô nhiễm trong không khí bao gồm cả vi rút trong nhà hoặc khoảng không gian chật hẹp. Tuy nhiên, một máy lọc không khí xách tay, tự nó,  là không đủ  để bảo vệ cho mọi người khỏi COVID-19. Khi được sử dụng cùng với các biện pháp tốt nhất khác do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khuyến nghị, việc vận hành máy lọc không khí có thể là một phần trong kế hoạch bảo vệ cho chính bạn và gia đình. 

Truy cập trang web của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để biết thêm thông tin về cách bảo vệ gia đình bạn khỏi COVID-19.

Đọc “Hướng dẫn sử dụng máy lọc không khí trong nhà” của EPA để biết thông tin về cách đặt và vận hành máy lọc không khí xách tay. (bằng tiếng Anh)

Top of Page

Làm cách nào tôi có thể tăng thông gió tại nhà để giúp bảo vệ gia đình tôi khỏi COVID-19?

Đảm bảo thông gió thích hợp với không khí bên ngoài là cách thực hành tốt nhất để cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Tuy nhiên, tăng thông gió, tự nó là không đủ để bảo vệ mọi người khỏi COVID-19. Khi được sử dụng cùng với các biện pháp tốt nhất khác do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến nghị, việc tăng thông gió có thể là một phần trong kế hoạch bảo vệ cho chính bạn và gia đình.

Để tăng thông gió trong nhà của bạn, bạn có thể:

  • Mở các cửa sổ, hoặc cửa ra vào, nếu có thể
  • Vận hành máy điều hòa không khí gắn cửa sổ có cửa hút khí ngoài trời hoặc lỗ thông hơi, với lỗ thông hơi mở (một số máy điều hòa không khí gắn cửa sổ không có cửa hút không khí từ bên ngoài vào)
  • Mở cửa hút không khí từ bên ngoài của hệ thống HVAC, nếu máy của bạn có cửa này (điều này không phổ biến). Tham khảo hướng dẫn sử dụng HVAC của bạn hoặc một chuyên gia HVAC để biết chi tiết.
  • Vận hành quạt phòng tắm khi phòng tắm được sử dụng và liên tục, nếu có thể

Tránh những hành động này khi ô nhiễm không khí ngoài trời cao hoặc khi nó làm cho nhà bạn quá lạnh, nóng hoặc ẩm ướt. Để biết thêm thông tin về việc tăng thông gió trong nhà,  hãy đọc hướng dẫn cho dân cư từ Hiệp hội kỹ sư sưởi ấm, điện lạnh và điều hòa không khí (ASHRAE). (Bằng tiếng Anh)

Top of Page

Việc cho chạy hệ thống HVAC trong nhà có thể giúp bảo vệ cho tôi khỏi COVID-19 không?

Việc cho chạy hệ thống HVAC của bạn, tự nó là không đủ để bảo vệ bản thân và gia đình của bạn khỏi COVID-19. Tuy nhiên, khi được sử dụng cùng với các biện pháp tốt nhất khác do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khuyến nghị, việc vận hành hệ thống HVAC có thể là một phần trong kế hoạch bảo vệ cho chính bạn và gia đình, vì việc cho chạy hệ thống HVAC của bạn sẽ lọc không khí khi nó được lưu thông.

Nếu bạn có hệ thống HVAC:

  • Chạy quạt hệ thống trong thời gian lâu hơn, hoặc liên tục, vì các hệ thống HVAC chỉ lọc không khí khi quạt chạy. Nhiều hệ thống có thể được thiết lập để chạy quạt ngay cả khi không có hệ thống sưởi hoặc làm mát.
  • Kiểm tra để đảm bảo bộ lọc được đặt đúng vị trí và xem xét nâng cấp bộ lọc lên bộ lọc hiệu suất cao hơn hoặc bộ lọc được xếp hạng cao nhất mà quạt hệ thống và khe bộ lọc của bạn có thể điều chỉnh (tham khảo hướng dẫn sử dụng HVAC hoặc chuyên gia HVAC để biết chi tiết).
  • Mở cửa hút không khí bên ngoài, nếu hệ thống của bạn có cửa này (điều này không phổ biến đối với các hệ thống dùng trong nhà). Tham khảo hướng dẫn sử dụng HVAC của bạn hoặc một chuyên gia HVAC để biết chi tiết.

Truy Cập Trang Web Của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh để biết để biết thêm thông tin về cách bảo vệ cho gia đình bạn khỏi vướng COVID-19.

Đọc “Hướng dẫn sử dụng máy lọc không khí trong nhà” của EPA để biết thông tin về cách đặt và vận hành máy lọc không khí xách tay. (bằng tiếng Anh)

Top of Page

Liệu việc chạy máy làm mát qua việc bay hơi (đôi khi được gọi là "máy làm mát đầm lầy") hoặc quạt cho toàn bộ ngôi nhà có giúp bảo vệ tôi và gia đình khỏi COVID-19 không?

Cả máy làm mát bay hơi (hoặc "máy làm mát đầm lầy") và quạt cho toàn bộ ngôi nhà đều có thể giúp bảo vệ người trong nhà khỏi sự lây truyền COVID-19 trong không khí vì chúng tăng khả năng thông gió với không khí bên ngoài để làm mát không gian trong nhà. Máy làm mát bay hơi được sử dụng ở vùng khí hậu khô. Chúng sử dụng nước để làm mát và tăng độ ẩm tương đối trong nhà. Khi hoạt động như dự định (với cửa sổ mở), các thiết bị này tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng thông gió với không khí ngoài trời. Một số máy làm mát bay hơi có thể được vận hành mà không cần sử dụng nước khi nhiệt độ dịu hơn, để tăng khả năng thông gió trong nhà. Tránh sử dụng thiết bị làm mát bay hơi nếu không khí bên ngoài bị ô nhiễm cao và hệ thống không có bộ lọc hiệu quả cao.

Để biết thêm thông tin về việc lựa chọn và sử dụng bộ làm mát bay hơi, xem trang web về bộ làm mát bay hơi của Bộ Năng Lượng. (Bằng tiếng Anh)

Quạt cho toàn bộ ngôi nhà cũng thường được sử dụng để làm mát bằng cách kéo không khí qua các cửa sổ và cửa ra vào đang mở và hút nó qua mái nhà. Khi hoạt động như dự định, với cửa sổ mở, các thiết bị này tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng thông gió với không khí ngoài trời trong toàn bộ ngôi nhà. Tránh sử dụng quạt cho cả ngôi nhà nếu không khí ô nhiễm bên ngoài cao.

Để biết thêm thông tin về việc lựa chọn và sử dụng quạt toàn nhà, hãy xem trang web về quạt toàn nhà của Bộ Năng Lượng. (Bằng tiếng Anh)

Tuy nhiên, bản thân máy làm mát bay hơi hoặc quạt toàn bộ ngôi nhà không đủ để bảo vệ mọi người khỏi COVID-19. Khi được sử dụng cùng với các phương pháp hay nhất khác do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến nghị, việc vận hành máy làm mát bay hơi hoặc quạt toàn bộ ngôi nhà có thể là một phần trong kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình bạn.

Top of Page

Tôi nên sử dụng loại bộ lọc nào trong hệ thống HVAC tại nhà để giúp bảo vệ gia đình tôi khỏi COVID-19?

Giá trị Báo cáo Hiệu Quả Tối Thiểu, hoặc MERV (Minimum Efficiency Reporting Values), báo cáo khả năng nắm bắt các hạt của bộ lọc. Bộ lọc có xếp hạng MERV-13 hoặc cao hơn có thể bẫy các hạt nhỏ hơn, bao gồm cả vi rút. Nhiều hệ thống HVAC gia đình sẽ có bộ lọc MERV-8 được cài đặt theo mặc định. Nâng cấp lên bộ lọc được xếp hạng MERV-13 hoặc bộ lọc được xếp hạng cao nhất mà quạt hệ thống HVAC và khe lọc của bạn có thể chứa, có thể cải thiện hiệu quả của hệ thống trong việc loại bỏ vi rút khỏi không khí lưu thông. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bộ lọc không khí trong hệ thống HVAC, người dùng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng HVAC của họ hoặc chuyên gia HVAC.  

Phải đảm bảo bộ lọc HVAC được đặt đúng vị trí. Cũng nên xét đến việc chạy quạt hệ thống trong thời gian lâu hơn hoặc liên tục vì hệ thống HVAC chỉ lọc không khí khi quạt đang chạy. Nhiều hệ thống có thể được thiết lập để chạy quạt ngay cả khi không chạy sưởi hoặc làm mát. Một biện pháp khác sẽ hữu ích là mở bộ phận hút gió bên ngoài, nếu hệ thống của bạn có. Tuy nhiên, điều này không phổ biến đối với các hệ thống dùng trong gia đình.

Bản thân việc sử dụng bộ lọc HVAC được nâng cấp không đủ để bảo vệ mọi người khỏi COVID-19. Khi được sử dụng cùng với các phương pháp hay nhất khác do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến nghị, bộ lọc HVAC nâng cấp có thể là một phần của kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình bạn.

Truy cập trang web của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh để biết thêm thông tin về cách bảo vệ gia đình bạn khỏi COVID-19.

Đọc “Hướng dẫn về máy làm sạch không khí trong nhà” của EPA để biết thông tin về cách đặt và vận hành máy lọc không khí di động. (Bằng tiếng Anh)

Top of Page


Liệu việc chạy máy lạnh gắn cửa sổ có giúp bảo vệ tôi và gia đình khỏi COVID-19 không?

Máy điều hòa không khí gắn cửa sổ (AC) được sử dụng để làm mát các khoảng không gian cụ thể trong nhà và một số có thể giúp giảm vi rút trong không khí nếu chúng có bộ phận hút gió ngoài trời và/hoặc bộ lọc MERV-13 hoặc tốt hơn. Lưu ý rằng các thiết bị AC có bộ phận hút gió ngoài trời không phổ biến. Nếu máy điều hòa không khí gắn cửa sổ của bạn có bộ phận hút gió ngoài trời và không khí ngoài trời sạch, thì hãy mở bộ phận hút gió để giúp tăng cường thông gió với không khí ngoài trời, giúp giảm thiểu vi rút trong không khí.

Ngoài ra, trong một số thiết bị, không khí có thể đi qua các bộ lọc khi nó di chuyển qua máy điều hòa không khí. Để giảm vi rút trong không khí, các bộ lọc như vậy cần có xếp hạng MERV-13 trở lên (hoặc MERV-13 hoặc bộ lọc tương đương cao hơn). Xem sách hướng dẫn AC của bạn để biết thêm thông tin về các bộ lọc cho thiết bị cụ thể của bạn.

Tuy nhiên, bản thân máy điều hòa không khí gắn cửa sổ với bộ phận hút gió ngoài trời và/ hoặc bộ lọc MERV-13 hoặc tốt hơn là không đủ để bảo vệ mọi người khỏi COVID-19. Khi được sử dụng cùng với các phương pháp hay nhất khác do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh khuyến nghị, vận hành máy điều hòa không khí gắn cửa sổ có thể là một phần trong kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình bạn.

Top of Page

Thông gió có quan trọng đối với chất lượng không khí trong nhà khi làm sạch và/hoặc khử trùng COVID-19 trong nhà không?

Khi làm sạch và khử trùng COVID-19, thông gió là rất quan trọng. Sử dụng các sản phẩm làm sạch và khử trùng đã đăng ký với EPA theo hướng dẫn trên nhãn của chúng là cách tốt nhất để đảm bảo giảm thiểu mọi rủi ro ô nhiễm không khí trong nhà trong khi vẫn duy trì hiệu quả của sản phẩm khử trùng. Đặc biệt, hãy tuân theo bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào trên nhãn về việc khuyến cáo mang thiết bị bảo vệ cá nhân, như găng tay hoặc kính bảo vệ mắt, được thiết kế để bảo vệ cho người dùng khỏi bị sản phẩm thâm nhập. Để đề phòng nói chung, không trộn lẫn các sản phẩm làm sạch hoặc khử trùng.

Nói chung, việc tăng cường thông gió trong khi và sau khi làm sạch sẽ hữu ích trong việc giảm tiếp xúc với các sản phẩm và phó phẩm làm sạch và khử trùng. Tăng cường thông gió, ví dụ bằng cách mở cửa sổ hoặc cửa ra vào, cũng có thể giảm rủi ro do các hạt bám lại trong quá trình làm sạch, bao gồm cả những hạt có khả năng mang SARS-CoV-2 (hoặc các chất gây ô nhiễm khác). Tránh thông gió với không khí ngoài trời khi không khí ngoài trời bị ô nhiễm cao hoặc khi nó làm cho nhà của bạn quá lạnh, quá nóng, hoặc ẩm ướt. Xem AirNow để biết thông tin về ô nhiễm không khí ngoài trời gần bạn.(Bằng tiếng Anh)

Tuy nhiên,việc làm sạch, khử trùng và thông gió, tự nó là không đủ để bảo vệ cho mọi người khỏi COVID-19. Khi được sử dụng cùng với các phương pháp hay nhất khác được khuyến nghị bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh; việc làm sạch, khử trùng và thông gió có thể là một phần của kế hoạch bảo vệ bản thân và gia đình bạn. 

Top of Page