An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Các câu hỏi thường gặp về Coronavirus (COVID-19)

Xem các câu hỏi thường gặp liên quan đến coronavirus (COVID-19) và tìm các tài nguyên EPA chính.

Trên trang này:

Thông tin chung về Coronavirus (COVID-19)

Tôi có thể tìm thông tin và tài nguyên cập nhật nhất về Coronavirus (COVID-19) ở đâu?

  • Coronavirus.gov – thông tin công cộng được cung cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến Bệnh Coronavirus (COVID-19)
  • CDC Coronavirus (COVID-19) – thông tin an toàn và sức khỏe cộng đồng hiện nay về COVID-19.
  • USA.gov Coronavirus – Chính phủ Hoa Kỳ đang làm gì để đối phó với Coronavirus (COVID-19). Xem en español.
  • EPA Coronavirus (COVID-19) – cung cấp các nguồn lực chính của EPA về căn bệnh này, bao gồm thông tin về an toàn nước uống và nước thải và danh sách các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của EPA cho việc sử dụng chống lại SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra COVID-19.
  • Hướng Dẫn về Coronavirus cho Hoa Kỳ – hướng dẫn của Tổng Thống về coronavirus cho Hoa Kỳ.
  • Câu Hỏi Thường Gặp Về Coronavirus – trang web liên ngành, được tổ chức bởi Lực Lượng Đặc Nhiệm coronavirus của Nhà Trắng, để biết thông tin chính xác về các câu hỏi thường gặp nhất của công chúng.
  • Tài Nguyên Doanh Nghiệp Nhỏ – Thông Tin Của Lực Lượng Đặc Nhiệm Nhà Trắng Coronavirus về các chương trình hỗ trợ khác nhau dành cho các doanh nghiệp nhỏ.
  • Kiểm Soát Tin Đồn FEMA – một nguồn giúp công chúng phân biệt giữa tin đồn và sự thật liên quan đến đại dịch coronavirus (COVID-19). 
  • FEMA Làm Thế Nào Bạn Có Thể Giúp Đỡ – tìm hiểu cách tốt nhất để quyên góp, tình nguyện hoặc cung cấp vật tư quan trọng để chống lại đại dịch COVID-19.

Các câu hỏi thường gặp hơn: