An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Các Câu hỏi Thường gặp về Thuốc Khử Trùng và Coronavirus (COVID-19)

(Frequent Questions about Disinfectants and Coronavirus (COVID-19))

Xem tất cả các câu hỏi thường gặp về thuốc khử trùng và Coronavirus (COVID-19) bên dưới.

GHI CHÚ: Các câu hỏi về thuốc khử trùng dưới đây đề cập đến Danh sách N: của EPA Thuốc Khử Trùng để Dùng Chống Lại SARS-CoV-2. (bằng tiếng Anh SARS-CoV-2 là loại coronavirus mới gây ra bệnh COVID-19.

Xem Danh Sách N của EPA: Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2Anchor: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2

Thông tin thêm về Coronavirus (COVID-19): https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/benh-coronavirus-2019-covid-19

Tất cả các câu hỏi thường gặp có liên quan đến Coronavirus (COVID-19) bằng tiếng Anh: https://19january2021snapshot.epa.gov/coronavirus/frequent-questions-related-coronavirus-covid-19 

Trên trang này—các câu hi v thuc kh trùng:

Top of Page


Tôi không thể biết được là sản phẩm mà tôi quan tâm có nằm trong danh sách hay không. Bạn có thể giúp tôi được không?

Để xác định xem một sản phẩm có được đưa vào Danh sách N hay không, hãy kiểm tra số đăng ký EPA của nó (EPA Reg. No.). Nếu đúng như vậy, bạn có một sự ăn khớp và sản phẩm có thể được sử dụng để chống lại SARS-CoV-2. Bạn có thể tìm thấy số đăng ký trên nhãn sản phẩm – chỉ cần tìm kiếm “EPA Reg. No." theo sau là hai hoặc ba tập hợp số. Thí dụ, nếu EPA Reg. No. 12345-12 có trong Danh sách N, bạn có thể mua EPA Reg. No. 12345-12-2567 và biết bạn đang nhận được một sản phẩm tương đương. Thực hiện theo thời gian tiếp xúc được cung cấp trong Danh sách N.

Xin lưu ý rằng các sản phẩm có thể được tiếp thị và bán dưới các tên thương hiệu khác nhau, nhưng nếu chúng có cùng số đăng ký EPA, thì chúng là các sản phẩm liên quan. Một số sản phẩm EPA gọi là “sản phẩm của nhà phân phối bổ sung” có các số đăng ký EPA chứa ba tập hợp số. Nếu hai tập hợp số đầu tiên khớp với số đăng ký trong Danh sách N, thì sản phẩm đó tương đương với sản phẩm được liệt kê.

Xem Danh Sách N của EPA: Thuốc khử trùng để sử dụng chống lại SARS CoV-2: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2

Top of Page

Tôi muốn sử dụng một sản phẩm để tiêu diệt SARS-CoV-2 nhưng nó không có trong Danh sách N. Nó có hiệu quả để chống lại SARS-CoV-2 không?

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng sản phẩm này không có trong Danh sách N (bằng tiếng Anh): https://19january2021snapshot.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.  

Nếu bạn muốn sử dụng một sản phẩm không có trong danh sách của chúng tôi, hãy tìm một sản phẩm đã đăng ký EPA với hàng chữ “human coronavirus” (corovirus ở người) được liệt kê là mầm bệnh mục tiêu trên nhãn sản phẩm, sau đó tìm số đăng ký EPA trên nhãn để xác nhận sản phẩm được đăng ký EPA và làm theo hướng dẫn trên nhãn khi sử dụng nó.

Các sản phẩm có tuyên bố là coronavirus động vật thường không có trong Danh sách N vì có thể không có đủ dữ liệu để xác nhận xem các sản phẩm này có tác dụng chống lại các coronavirus ở người như SARS-CoV-2 hay không.

Nếu một sản phẩm không có số đăng ký EPA, thì EPA đã không xem xét bất kỳ dữ liệu nào về việc sản phẩm đó có tiêu diệt mầm bệnh y tế công cộng như vi-rút hay không. EPA sẽ không thêm sản phẩm nào vào Danh sách N mà không có số đăng ký EPA vì chúng tôi không có dữ liệu cho thấy chúng sẽ có tác dụng và có thể được sử dụng một cách an toàn.

Xem Trang web về Cách Bảo Vệ cho Bản Thân của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh  (bằng tiếng Anh) để biết thêm lời khuyên về việc bảo vệ cho bản thân khỏi COVID-19.  

Top of Page

Tại sao một số sản phẩm được liệt kê ở đây nhưng không có trong danh sách thuốc khử trùng khác được biên soạn bởi các tổ chức khác?

Danh sách N chỉ bao gồm các sản phẩm chính được đăng ký EPA. Các danh sách khác về các sản phẩm diệt SARS-CoV-2 không được EPA duy trì có thể bao gồm các nhãn hiệu thay thế và các sản phẩm phân phối bổ sung. Như đã thảo luận trong Câu Hỏi Thường Gặp, “Tôi không thể biết được là sản phẩm mà tôi quan tâm có trong danh sách hay không. Bạn có thể giúp tôi được không?", bạn nên dựa vào số đăng ký EPA để xác định các sản phẩm trong Danh sách N.

Trang chất khử trùng có trong danh sách N :  https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2        

Top of Page


Làm thế nào các thành viên trong gia đình tôi có thể sử dụng chất khử trùng đúng cách để kiểm soát COVID-19 nếu một thành viên trong gia đình bị hen suyễn hoặc mắc bệnh hô hấp mãn tính khác?

EPA nhận thức được mối lo ngại cho những người mắc bệnh tiềm ẩn, chẳng hạn như hen suyễn hoặc các bệnh về đường hô hấp khác, có thể bị trầm trọng hơn khi tiếp xúc với chất khử trùng.

Nếu bạn lo lắng về điều này, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và:

 • Luôn luôn làm theo nhãn — điều này áp dụng cho tất cả mọi người. Chỉ sử dụng số lượng được đề nghị và làm theo các thủ tục để sử dụng.
 • Sử dụng các sản phẩm có thể làm giảm sự tiếp xúc qua việc hít vào của bạn, chẳng hạn như khăn lau hoặc khăn ẩm, để khử trùng bề mặt. Những lựa chọn này sẽ làm giảm đáng kể phơi nhiễm qua việc hít vào so với thuốc xịt tạo ra khí dung.
 • Rửa tay kỹ sau khi xử lý các sản phẩm này, và sau khi tiếp xúc với bất kỳ bề mặt nào có thể đã bị nhiễm COVID-19.

Top of Page

Tại sao thuốc vệ sinh tay không được liệt kê trong Danh sách N?

Danh sách N chỉ bao gồm các chất khử trùng bề mặt đã đăng ký EPA. Thuốc khử trùng tay, nước sát trùng và xà phòng kháng khuẩn được quy định bởi Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA). Chất khử trùng bề mặt đã được đăng ký EPA, bao gồm khăn lau bề mặt, KHÔNG NÊN bôi lên da hoặc ăn nuốt. Có thêm thông tin trên trang web của FDA (bằng tiếng Anh): https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-final-rule-safety-and-effectiveness-consumer-hand-sanitizers

Top of Page

Cột “tuyên bố về mầm bệnh vi rút mới nổi” cho biết điều gì trong Danh sách N?

Cột này của Danh sách N: Thuốc Khử Trùng Để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2 (bằng tiếng Anh) cho thấy liệu một sản phẩm có đủ điều kiện cho tuyên bố mầm bệnh vi-rút mới nổi của EPA hay không.

Nếu bạn thấy “có,” có nghĩa là sản phẩm đủ điều kiện cho một tuyên bố mầm bệnh vi-rút mới nổi. Để làm như vậy, một sản phẩm phải chứng minh tính hữu hiệu (ví dụ hiệu quả) trong việc chống lại vi-rút khó bị tiêu diệt hơn là SARS-CoV-2.

Nếu bạn thấy “không,” có nghĩa là sản phẩm đó không có tuyên bố về mầm bệnh vi-rút mới nổi. Chúng thuộc hai loại:

 • Các sản phẩm đã chứng minh được tính hiệu quả chống lại một loại coronavirus khác ở người tương tự như SARS-CoV-2; và
 • Các sản phẩm mà EPA đã phê duyệt để sử dụng chống lại các vi-rút chọn lọc khó tiêu diệt hơn là SARS-CoV-2, chẳng hạn như norovirus.

EPA hy vọng tất cả các sản phẩm trong Danh sách N sẽ có hiệu quả chống lại SARS-CoV-2 khi được sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn, bất kể chúng có hay không có trong cột này. 

Xem bản dịch của trang Danh sách N: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2       

Top of Page

Làm thế nào để EPA biết được rằng các sản phẩm trong Danh sách N có tác dụng đối với SARS-CoV-2?

Trong khi các sản phẩm khử trùng bề mặt trên Danh sách N chưa được thử nghiệm đặc biệt chống lại SARS-CoV-2, nguyên nhân của COVID-19, EPA hy vọng chúng sẽ tiêu diệt được vi-rút vì chúng:

 • Chứng minh tính hữu hiệu (ví dụ, hiệu quả) chống lại một loại vi rút khó tiêu diệt hơn; hoặc
 • Chứng minh hiệu quả chống lại một loại coronavirus khác ở người tương tự như SARS-CoV-2.

Tất cả các chất khử trùng bề mặt trong Danh sách N có thể được sử dụng để diệt vi-rút trên các bề mặt như các quầy bàn và tay nắm cửa.

Do SARS-CoV-2 là một loại vi-rút mới, mầm bệnh này không có sẵn để sử dụng trong xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thương mại để xem liệu một sản phẩm khử trùng nào đó có hiệu quả trong việc tiêu diệt vi-rút hay không.  

Top of Page

Cột “Thực hiện theo các chỉ dẫn và chuẩn bị khử trùng cho vi-rút sau đây” có nghĩa là gì? Tại sao các vi-rút khác với coronavirus ở người được liệt kê trong cột đó?

Cột này cho thấy các loại vi-rút khó tiêu diệt hơn coronavirus ở người. Các sản phẩm đủ điều kiện cho tuyên bố mầm bệnh vi-rút mới nổi qua việc cho thấy rằng nó có tác dụng chống lại vi-rút khó tiêu diệt đã được liệt kê.

Do đó, nếu làm theo thời gian tiếp xúc với loại vi-rút khó diệt này, EPA hy vọng sản phẩm có hiệu quả chống lại SARS-CoV-2 trên các bề mặt. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin này trên nhãn sản phẩm.

Điều quan trọng cần lưu ý là EPA hy vọng rằng tất cả các sản phẩm trong danh sách sẽ có hiệu quả chống lại SARS-CoV-2. 

Top of Page


Tại sao máy phát ozone, đèn UV hoặc máy lọc không khí không có trong Danh sách N? Tôi có thể sử dụng chúng để tiêu diệt COVID-19 được không?

Sau đây là những ví dụ về các thiết bị thuốc trừ sâu. Thiết bị thuốc trừ sâu là một công cụ hoặc máy móc khác được sử dụng để tiêu diệt, đẩy lùi, bẫy hoặc giảm thiểu bất cứ côn trùng nào, bao gồm cả vi khuẩn và vi rút.

Không giống như thuốc trừ sâu hóa học, EPA không thường xuyên xem xét tính an toàn hoặc hiệu quả của các thiết bị thuốc trừ sâu và do đó không thể xác nhận liệu, trong trường hợp nào, các sản phẩm đó có thể có hiệu quả chống lại SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19 hay không. Theo đó, Danh sách N chỉ bao gồm các chất khử trùng bề mặt được đăng ký bởi EPA và không bao gồm các thiết bị.

Do đó, các công ty nên duy trì hồ sơ xác nhận các tuyên bố được thực hiện trên nhãn thiết bị/ghi nhãn là đúng và không gây hiểu lầm. Bán hoặc phân phối các thiết bị thuốc trừ sâu với tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về tính an toàn hoặc hiệu quả của chúng có thể khiến người bán hoặc nhà phân phối phải chịu các hình phạt theo FIFRA. 

Chú thích: Tuyên bố “Tiêu Diệt SARS-CoV-2” có thể đúng và không gây hiểu lầm khi thiết bị đã được thử nghiệm chống lại coronavirus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 đề cập đến một loại vi-rút gây bệnh. “COVID-19”, đề cập đến một căn bệnh và các bệnh không thể “tiêu diệt” được. Do đó, tuyên bố về  “Tiêu Diệt COVID-19” luôn bị coi là sai lạc và gây hiểu lầm.

Người tiêu dùng nên tuân theo các hướng dẫn sử dụng trên nhãn sản phẩm. Người tiêu dùng nên liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất hoặc người bán thiết bị thuốc trừ sâu nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng sản phẩm, hoặc về tính an toàn hoặc hiệu quả của nó.

EPA chỉ khuyến nghị sử dụng các chất khử trùng bề mặt được xác định trong Danh sách N để chống lại SARS-CoV-2.

Xem Hướng dẫn người tiêu dùng về thiết bị thuốc trừ sâu của EPA để biết thêm thông tin về quy định của thiết bị. (Bằng Tiếng Anh)

Top of Page


Một tuyên bố mầm bệnh vi-rút mới nổi là gì?

Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Quốc Gia định nghĩa “các bệnh truyền nhiễm/mầm bệnh” mới nổi” là những bệnh “mới xuất hiện trong dân gian hoặc đã tồn tại nhưng đang gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ mắc bệnh hoặc phạm vi địa lý.”

Nhiều mầm bệnh mới nổi được quan tâm đến nhiều nhất là vi-rút gây bệnh. Những vi-rút này tồn tại bao lâu trên bề mặt có thể đóng vai trò trong việc truyền bệnh. SARS-CoV-2 là một loại vi-rút gây bệnh.

Do sự xuất hiện của các mầm bệnh vi rút mới nổi ít phổ biến và ít dự đoán được hơn các mầm bệnh đã thành lập, nên rất ít nếu có bất kỳ nhãn sản phẩm khử trùng nào đã được đăng ký EPA chỉ định sử dụng để chống lại loại tác nhân lây nhiễm này. Do đó, vào năm 2016, EPA đã cung cấp một quy trình hai giai đoạn, tự nguyện để cho phép sử dụng một số sản phẩm khử trùng đã đăng ký EPA chống lại mầm bệnh vi rút mới nổi không được xác định trên nhãn sản phẩm.

Một công ty có thể xin tuyên bố về mầm bệnh vi rút mới nổi, ngay cả trước khi dịch bệnh bùng phát, dựa trên các tuyên bố đã được EPA phê chuẩn trước đây đối với các loại vi rút khó tiêu diệt hơn.

EPA xem xét thông tin hỗ trợ và xác định xem yêu cầu có được chấp nhận hay không. Sau khi được phê duyệt, một công ty có thể đưa ra một số khiếu nại ngoài nhãn nhất định như được quy định trong hướng dẫn trong trường hợp bùng phát dịch bệnh như SARS-CoV-2. Ví dụ, công ty được phê duyệt trước có thể bao gồm các tuyên bố nhất định về hiệu quả mong đợi trên:

 • tài liệu kỹ thuật được phân phát cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bác sĩ, y tá, nhân viên y tế công cộng;
 • các trang web không liên quan đến nhãn hiệu;
 • dịch vụ thông tin cho người tiêu dùng; và
 • các trang truyền thông xã hội.

Hướng dẫn về mầm bệnh vi rút mới nổi của EPA được kích hoạt cho SARS-CoV-2 vào ngày 29 Tháng Giêng, 2020. Loại coronavirus ở người này là một loại vi-rút bao bọc, có nghĩa là nó là một trong những loại vi-rút dễ tiêu diệt nhất. Các sản phẩm có tuyên bố coronavirus ở người nhưng không phải là tuyên bố về mầm bệnh vi rút mới nổi có thể đưa ra các tuyên bố tiếp thị tương tự trong các tài liệu được liệt kê ở trên.

Top of Page


Tôi có thể sử dụng các chất gia dụng thông thường để tiêu diệt coronavirus mới không?

EPA không xem xét hiệu quả của các thành phần phổ biến trong gia đình như giấm hoặc cồn, vì vậy EPA không thể xác minh được mức độ hiệu quả của chúng để tiêu diệt coronavirus mới. EPA xem xét và đăng ký thuốc trừ sâu kháng khuẩn, bao gồm các sản phẩm khử trùng bề mặt để sử dụng trên các mầm bệnh như SARS-CoV-2, loại coronavirus mới ở người gây ra COVID-19.

Ghé thăm trang web của Trung Tâm Phòng Chống và Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) (COVID-19) để biết thêm thông tin về cách tự bảo vệ mình bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.htm

Top of Page

Liệu EPA sẽ có hành động thực thi chống lại các công ty đưa ra tuyên bố sai lầm rằng chất khử trùng của họ có tác dụng chống lại SARS-CoV-2 không?

Có, EPA được ủy quyền thực hiện hành động thực thi để ngăn chặn việc bán hoặc phân phối các chất khử trùng với tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm được ghi trên nhãn của họ. EPA cũng được ủy quyền thực hiện hành động thực thi để ngăn chặn việc bán hoặc phân phối thuốc khử trùng chưa đăng ký khi người bán hoặc nhà phân phối tuyên bố rằng chúng có tác dụng chống lại SARS-CoV-2 và để ngăn chặn việc bán hoặc phân phối thuốc trừ sâu đã đăng ký không được phép đưa ra tuyên bố về SARS-CoV-2 theo các điều khoản đăng ký của họ.

Do đại dịch đang diễn ra, EPA lo là các sản phẩm thuốc trừ sâu vào Hoa Kỳ, hoặc được sản xuất, chế tạo hoặc phân phối tại Hoa Kỳ, tuyên bố là giải quyết được các tác động của COVID-19. Cơ Quan sẽ tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu áp dụng cho các sản phẩm này để đảm bảo bảo vệ sức khỏe công cộng.

Đạo Luật Diệt Côn Trùng, Diệt Nấm và Diệt Chuột Liên Bang (FIFRA) chi phối việc đăng ký, phân phối, bán và sử dụng thuốc trừ sâu, bao gồm các chất khử trùng, tại Hoa Kỳ. FIFRA cấm bán hoặc phân phối thuốc trừ sâu chưa được đăng ký, ghi nhãn sai (ví dụ, việc ghi nhãn của họ thiếu các yếu tố cần thiết như cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, tuyên bố thành phần hoặc bao gồm tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm, v.v.) và bán hoặc phân phối thuốc trừ sâu đã đăng ký với tuyên bố rằng về cơ bản khác với thuốc được cho phép theo các điều khoản đăng ký của họ. FIFRA cũng cấm bán các thiết bị thuốc trừ sâu sai nhãn hiệu.

EPA và các đối tác tiểu bang giám sát các hoạt động liên quan được xác định là bất hợp pháp theo mục 12 của FIFRA. Giám sát xảy ra thông qua việc sàng lọc các sản phẩm được dự định nhập khẩu vào Hoa Kỳ, kiểm tra nhiều địa điểm khác nhau có liên quan đến phân phối và sử dụng, cũng như theo dõi về các lời khuyên và khiếu nại. EPA thường thi hành FIFRA thông qua các lệnh dừng bán và các hành động phạt được cho phép theo mục 13 và 14, tương ứng.

EPA gần đây đã thông báo rằng họ đang tiến hành rà soát các yêu cầu từ những người đăng ký theo Hướng Dẫn Phòng Chống Mầm Bệnh Vi Rút Mới Nổi đối với Thuốc Trừ Sâu Diệt Khuẩn của Cơ Quan. Hướng dẫn này cung cấp một lộ trình cho những người đăng ký đưa ra tuyên bố trong các thông tin liên lạc ngoài nhãn rằng thuốc khử trùng đã đăng ký của họ có thể được sử dụng để chống lại mầm bệnh vi-rút như coronavirus ở người.

Khi các khiếu nại đó được chấp thuận, chúng chỉ có thể được sử dụng cho chất khử trùng trong các tài liệu ngoài nhãn, như tài liệu kỹ thuật được phân phối cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bác sĩ, y tá hoặc quan chức y tế công cộng, các trang web không liên quan đến nhãn hiệu, các dịch vụ thông tin cho người tiêu dùng, và trên các trang truyền thông xã hội. Không có gì trong đánh giá nhanh này loại bỏ sự cần thiết phải tuân thủ theo FIFRA.

Top of Page

EPA có quy định các công ty cần có các dịch vụ vệ sinh tuyên bố khử trùng COVID-19 không?

Không, EPA không cấp phép cho các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh. Chính quyền ở cấp tiểu bang hoặc địa phương có thể có thêm thông tin về xu hướng trong lĩnh vực này.     

Top of Page


Có bất kỳ thay đổi nào đối với việc đăng ký chất khử trùng do COVID-19 không?

Mặc dù các giới chức có thẩm quyền theo Đạo Luật về Thuốc Diệt Côn Trùng, Diệt Nấm và Diệt Chuột (FIFRA) của EPA không chi phối quy trình mà các tiểu bang sử dụng để đăng ký các sản phẩm thuốc trừ sâu, EPA vẫn nói chuyện với các cơ quan quản lý của tiểu bang về việc đăng ký các chất khử trùng. Theo EPA hiểu thì nhiều tiểu bang đang nỗ lực để tăng tốc đánh giá và phê duyệt các sản phẩm trong Danh sách N mới, trong phạm vi các giới hạn theo các yêu cầu của tiểu bang. Trang web của EPA có một danh sách các sản phẩm được gọi là “Danh sách N” đáp ứng các Tiêu chí của EPA để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19. EPA cập nhật danh sách này một cách thường xuyên vì các tiêu chí bổ sung để đưa vào đã được thêm vào và các sản phẩm được xem xét. Để biết thêm thông tin, xem Danh sách N của EPA: Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2 (bằng tiếng Anh): www.epa.gov/listn

Đối với bản dịch của Danh sách N: Trang Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2:    https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2

Top of Page


Một số sản phẩm trong Danh sách N nói “Food Contact” (Tiếp Xúc với Thực Phẩm) Điều đó nghĩa là gì?

Danh sách N, Danh sách của EPA gồm các chất khử trùng để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, cho bạn biết các loại bề mặt mà bạn có thể sử dụng sản phẩm khử trùng một cách an toàn. (Nhấp vào dấu cộng màu xanh bên cạnh số đăng ký sản phẩm và xem Loại bề mặt.)

Bạn có thể sử dụng một số sản phẩm nhất định trên các bề mặt chạm vào thực phẩm, chẳng hạn như bát đĩa, dụng cụ nấu ăn, và mặt bàn. Đối với những sản phẩm này, các loại bề mặt trong Danh sách N sẽ bao gồm cụm từ “Food Contact” (Tiếp Xúc với Thực Phẩm)

Đôi khi, hướng dẫn của sản phẩm sẽ yêu cầu người dùng rửa sạch bề mặt sau khi khử trùng -- điều này sẽ được ghi chú trong Danh sách N là  Các Bề Mặt Tiếp Xúc Với Thực Phẩm, Cần Phải Xối Rửa Sau Đó. Khi không cần rửa, điều này sẽ được ghi chú là Các Bề Mặt Tiếp Xúc Với Thực Phẩm, Không Cần Xối Rửa. Bạn có thể tìm hiểu xem bạn có cần rửa lại bề mặt sau khi khử trùng hay không bằng cách đọc hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.

Đối với bản dịch của Danh sách N: Trang Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2:    https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2      

Top of Page

Các sản phẩm khử trùng có thể dùng trên người được không?

Các sản phẩm có trong danh sách thuốc khử trùng của EPA để sử dụng chống lại SARS-CoV-2 (Danh sách N) được sử dụng trên bề mặt, không phải con người. Đọc infographic của chúng tôi về cách sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA. (Bằng Tiếng Anh)

Đọc bản dịch của infographic (thông tin bằng hình) của chúng tôi về cách sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA:  https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/sau-buoc-de-su-dung-thuoc-khu-trung-toan-hieu-qua

Bệnh có tên COVID-19 là do một loại vi rút có tên SARS-CoV-2 gây ra. Trang web của chúng tôi có một danh sách các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của EPA để sử dụng chống lại SARS-CoV-2. EPA sẽ cập nhật danh sách này với các sản phẩm bổ sung khi chúng tôi xem xét dữ liệu sản phẩm bổ sung. Để biết thêm thông tin, xem Danh sách N: Thuốc Khử Trùng Để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2 bằng tiếng Anh: www.epa.gov/listn

Đối với bản dịch của Danh sách N: Trang Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2:    https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2

Top of Page

Sự khác biệt giữa các sản phẩm khử trùng, vệ sinh và làm sạch bề mặt là gì?

Tại EPA, các sản phẩm được sử dụng để tiêu diệt vi-rút và vi khuẩn trên bề mặt được đăng ký là thuốc trừ sâu kháng khuẩn. Thuốc làm vệ sinh và chất khử trùng là hai loại thuốc trừ sâu kháng khuẩn. Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) quy định thuốc khử trùng tay, nước sát trùng và xà phòng kháng khuẩn để sử dụng cho người. Thông tin trong Câu hỏi thường gặp (FAQ) này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào được sử dụng cho người.

Các sản phẩm khử trùng bề mặt phải tuân theo các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn của EPA và phải làm rõ về mức hiệu quả cao hơn các sản phẩm vệ sinh bề mặt. Không có các sản phẩm chỉ làm vệ sinh với tuyên bố về vi-rút đã được phê duyệt. Vì lý do này, các chất làm vệ sinh không đủ điều kiện để đưa vào Danh sách N của EPA: Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2 www.epa.gov/listn.

Để có bản dịch của Danh sách N: Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại trang SARS-CoV-2: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2  

Có nhiều sản phẩm được đăng ký với EPA là có cả hai thuốc làm vệ sinh và chất khử trùng vì chúng đã được thử nghiệm bằng cả hai tiêu chuẩn. Những sản phẩm này đủ điều kiện để đưa vào Danh sách của EPA vì các tuyên bố khử trùng của chúng. Khi sử dụng các sản phẩm này, hãy làm theo các hướng dẫn để khử trùng diệt vi rút, và chú ý đến thời gian tiếp xúc, đó là bề mặt phải giữ ướt trong bao lâu. Điều này thường có thể là vài phút.

Các sản phẩm làm sạch phải được đăng ký bởi EPA nếu họ đưa ra tuyên bố về thuốc trừ sâu hoặc khử trùng trên nhãn của họ, chẳng hạn như kiểm soát sâu hại, vi khuẩn hoặc vi-rút. 

Đọc bản dịch của infographic (thông tin bằng hình) của chúng tôi về cách sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/sau-buoc-de-su-dung-thuoc-khu-trung-toan-hieu-qua          

Top of Page

Tôi cần khử trùng một không gian công cộng như cửa hàng hoặc trường học. Tôi cần biết những gì?

Xin vui lòng xem Hướng Dẫn Làm Sạch và Khử Trùng Không Gian Công Cộng, Nơi Làm Việc, Doanh Nghiệp, Trường Học và Nhà Ở (bằng tiếng Anh), dành cho tất cả người Mỹ—cho dù bạn sở hữu một doanh nghiệp, điều hành một học viện như trường học hay muốn đảm bảo sự sạch sẽ và an toàn cho ngôi nhà của bạn.

Hướng dẫn đã nói ở trên (là nỗ lực chung của EPA và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho những bề mặt mà bạn sẽ cần khử trùng và cần vệ sinh thường xuyên. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về việc duy trì những nỗ lực này theo thời gian.

Dịch Vụ Vệ Sinh Chuyên Nghiệp

Không có sản phẩm nào trong Danh sách N của EPA bị hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu (RUP), do đó, không có yêu cầu nào của liên bang đối với người dùng sẽ được đào tạo hoặc chứng nhận, cũng như các công ty cấp phép của EPA cung cấp các dịch vụ vệ sinh. Tuy nhiên, các yêu cầu của nhà nước về đào tạo, chứng nhận và giấy phép rất khác nhau, vì vậy kiểm tra với tiểu bang của bạn về bất kỳ yêu cầu nào của địa phương.

Những người ứng dụng thương mại, như các cá nhân, nên xem Danh sách N: của EPA Thuốc Khử Trùng Để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2 và làm theo hướng dẫn sử dụng. Chỉ các sản phẩm trong Danh sách N của EPA mới đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19.

Trừ khi nhãn sản phẩm thuốc trừ sâu đặc biệt bao gồm các hướng khử trùng để phun sương, xông khói, hoặc phun diện rộng hoặc tĩnh điện, EPA không khuyến nghị sử dụng các phương pháp này để áp dụng các chất khử trùng. EPA đã không đánh giá tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm đối với các phương pháp không được đề cập trên nhãn. Đọc Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi về việc sử dụng kiểu xông khói hoặc phun thuốc trên diện rộng.

Đọc Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi về việc sử dụng máy tạo ozone, đèn UV hoặc máy lọc không khí. 

Đọc bản dịch của infographic (thông tin bằng hình) của chúng tôi về cách sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/sau-buoc-de-su-dung-thuoc-khu-trung-toan-hieu-qua      

Top of Page

Có bất cứ điều gì mà tôi có thể thực hiện để làm cho các bề mặt kháng SARS-CoV-2 không?

EPA quy định các tuyên bố về nhãn sản phẩm thuốc trừ sâu. Chất khử trùng bề mặt đã đăng ký EPA tiêu diệt vi-rút tại thời điểm chúng được sử dụng. Sau khi sử dụng, nếu các hạt vi rút mới tiếp xúc với bề mặt, chất khử trùng được áp dụng trước đó sẽ không bảo vệ chống lại các hạt mới này.

EPA đã không đánh giá mức hiệu quả của bất kỳ sản phẩm nào khẳng định về hiệu quả lâu dài chống lại vi-rút Do đó, không có sản phẩm nào được đăng ký EPA với nhãn hiệu tuyên bố rằng chúng có hiệu quả chống lại vi-rút trong nhiều giờ đến vài tháng (thí dụ, tuyên bố hiệu quả “còn sót lại” hoặc “tồn tại trong một thời gian dài.”)

Có một số loại thuốc trừ sâu kháng khuẩn mà EPA gọi là chất bảo quản vật liệu có thể được tích hợp vào vật phẩm. Được biết đến như “các sản phẩm được xử lý”  các loại nhựa, hàng dệt này hoặc vật liệu khác được xử lý bằng hoặc chứa chất bảo quản vật liệu để bảo vệ cho vật phẩm khỏi nấm mốc hoặc vi khuẩn có thể gây ra mùi, đổi màu hoặc hư hỏng.   

Các vật phẩm đã được xử lý không thể được tuyên bố rằng chúng có hiệu quả chống lại vi rút và vi khuẩn gây bệnh cho con người. Điều này có nghĩa là chúng không thích hợp để kiềm chế COVID-19.

Chỉ các sản phẩm trong Danh sách N của EPA mới đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19. Xem Danh Sách N: Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2 (bằng tiếng Anh): www.epa.gov/listn .

Xem bản dịch của trang Danh sách N: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2

Tìm hiểu thêm về cách bảo vệ cho bản thân bạn chống lại COVID-19 bằng cách truy cập trang web của CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

Đọc bản dịch của infographic (thông tin bằng hình) của chúng tôi về cách sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/sau-buoc-de-su-dung-thuoc-khu-trung-toan-hieu-qua    

Top of Page

Tôi có thể xông khói hoặc phun thuốc trên diện rộng để giúp kiểm soát COVID-19 được không?

Trừ khi nhãn sản phẩm thuốc trừ sâu đặc biệt bao gồm các hướng khử trùng để phun sương, xông khói, hoặc phun diện rộng hoặc tĩnh điện, EPA không khuyến nghị sử dụng các phương pháp này để áp dụng các chất khử trùng. EPA đã không đánh giá tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm đối với các phương pháp không được đề cập trên nhãn.

Một sản phẩm khử trùng an toàn và hiệu quả có thể thay đổi dựa trên cách bạn sử dụng nó. Nếu nhãn sản phẩm thuốc trừ sâu không bao gồm các hướng khử trùng để sử dụng qua việc phun sương, xông khói, phun xịt diện rộng, hoặc phun tĩnh điện, EPA đã không xem xét bất kỳ dữ liệu nào về việc sản phẩm có an toàn và hiệu quả khi sử dụng các phương pháp đó hay không.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) khuyên bạn nên làm sạch các bề mặt bị ô nhiễm bằng các sản phẩm khử trùng dạng lỏng để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Đọc các đề xuất của CDC (bằng tiếng Anh): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

Top of Page

Tôi có thể áp dụng sản phẩm bằng phương pháp không được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng không?

Bất cứ khi nào bạn sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA, bạn nên đọc nhãn sản phẩm và làm theo hướng dẫn, bao gồm cả phương pháp áp dụng. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo sản phẩm sẽ tiêu diệt một cách an toàn các mầm gây bệnh cho con người.

Sự an toàn và hiệu quả của sản phẩm khử trùng có thể thay đổi dựa trên cách bạn sử dụng nó. Nếu nhãn của sản phẩm khử trùng không bao gồm các hướng dẫn khử trùng cho một phương pháp ứng dụng nhất định, EPA đã không xem xét bất kỳ dữ liệu nào về việc sản phẩm có an toàn và hiệu quả khi được sử dụng theo cách này hay không.

Quy trình quản lý của EPA đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm khử trùng đã đăng ký được bán hợp pháp tại Hoa Kỳ bao gồm các hướng dẫn sử dụng, nếu được tuân theo, sẽ cho phép sản phẩm thực hiện chức năng theo dự định của nó mà không gây ra tác động bất lợi phi lý đến môi trường.

Trước khi sử dụng sản phẩm, luôn đọc nhãn của sản phẩm và làm theo hướng dẫn của nó, bao gồm cả phương pháp ứng dụng.

Đọc bản dịch của infographic (thông tin bằng hình) của chúng tôi về cách sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA:  https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/sau-buoc-de-su-dung-thuoc-khu-trung-toan-hieu-qua   

Top of Page

Quy trình phê duyệt EPA đối với các sản phẩm khử trùng liên quan đến COVID-19 là gì?

EPA xem xét và đăng ký thuốc trừ sâu kháng khuẩn, bao gồm thuốc khử trùng để sử dụng trên các mầm bệnh như SARS-CoV-2, loại coronavirus mới ở người gây ra COVID-19. EPA đang tìm cách đẩy nhanh việc xem xét và phê duyệt các chất khử trùng vi-rút, bao gồm các sản phẩm mới và hiện đang được đăng ký sẽ được sử dụng để đối phó với COVID-19. Sau khi đăng ký, chúng sẽ được thêm vào Danh sách N của EPA: Thuốc khử trùng để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, (bằng tiếng Anh) cho thấy các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của EPA COVID-19: www.epa.gov/listn .

Nếu bạn có sản phẩm kháng khuẩn dự định sử dụng chống lại COVID-19, vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi để xem xét nhanh cho các sản phẩm mới và đã đăng ký (bằng tiếng Anh): https://19january2021snapshot.epa.gov/pesticide-registration/expedited-review-pesticide-registration-improvement-act-pria-submissions

Nếu bạn muốn đăng ký một loại thuốc trừ sâu mới (bao gồm cả chất khử trùng), vui lòng xem Sổ Tay Hướng dẫn đăng ký thuốc trừ sâu, một tài nguyên dành cho những người muốn đăng ký bán sản phẩm thuốc trừ

sâu tại Hoa Kỳ: https://19january2021snapshot.epa.gov/pesticide-registration/pesticide-registration-manual.

Ngoài ra, thông tin về những gì cần có trên nhãn thuốc trừ sâu được tìm thấy trong Sổ Tay Hướng Dẫn Đánh Giá Nhãn Thuốc Trừ Sâu (bằng tiếng Anh): https://19january2021snapshot.epa.gov/pesticides/updated-pesticide-label-review-manual-now-available.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi xem sổ tay hướng dẫn sử dụng, EPA đề nghị người đăng ký xem xét sử dụng dịch vụ của nhà tư vấn quy định về thuốc trừ sâu mà bạn có thể tìm thấy bằng cách tìm kiếm trên internet. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra ít nhất ba tài liệu tham khảo.

Các công ty đang chờ đệ nạp xử lý có thể  liên hệ với EPA qua email với số theo dõi CDX của họ để yêu cầu cập nhật về tình trạng đệ nạp của họ.

Quay Trở Lại Câu Hỏi Thường Gặp về Coronavirus (COVID-19). (Bằng Tiếng Anh)

Quay Trở Lại Câu Hỏi Thường Gặp về Coronavirus (COVID-19).

Top of Page