An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Coronavirus và Nước Uống và Nước Thải

[Coronavirus (COVID-19) and drinking water and wastewater]

Thông tin có liên quan bằng tiếng Anh.

Không có ưu tiên nào cao hơn cho EPA là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ. EPA đang cung cấp thông tin quan trọng này về COVID-19 vì nó có liên quan đến nước uống và nước thải để cho công chúng biết rõ ràng . Vi rút COVID-19 chưa được phát hiện trong các nguồn cung cấp nước uống. Dựa trên bằng chứng hiện tại, rủi ro đối với nguồn cung cấp nước là thấp. Người Mỹ có thể tiếp tục sử dụng và uống nước từ vòi nước máy như bình thường. EPA cũng khuyến khích công chúng giúp giữ cho hệ thống ống nước hộ gia đình và cơ sở hạ tầng nước của chúng tôi hoạt động tốt bằng cách chỉ xả giấy vệ sinh. Khăn lau khử trùng và các vật dụng khác nên được bỏ vào thùng rác, không phải trong bồn cầu vệ sinh.

Vào ngày 27 tháng Ba, 2020, Quản trị viên EPA Andrew Wheeler đã gửi thư cho Thống đốc ở tất cả 50 tiểu bang, các vùng lãnh thổ, và Washington, DC, yêu cầu các công nhân nước và nước thải, cũng như các nhà sản xuất và nhà cung cấp cung cấp dịch vụ và vật liệu quan trọng cho phân khu nước, được coi là công nhân và doanh nghiệp thiết yếu của các cơ quan nhà nước khi ban hành các hạn chế để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Cơ sở hạ tầng nước quan trọng của chúng tôi và các nhà điều hành của nó đảm bảo cung cấp nước an toàn cho nhà ở và bệnh viện của chúng tôi, và phụ thuộc vào hóa chất xử lý, vật tư phòng thí nghiệm và các hàng hóa và vật liệu liên quan. Đọc Thư Của Quản Trị Viên Wheeler Ngày 27 Tháng Ba, 2020 gửi Thống Đốc Hoa Kỳ(PDF). 

Cơ quan đã cung cấp một khuôn mẫu mà tiểu bang, địa phương và các công ty cấp nước có thể sử dụng để cung cấp tài liệu cho người lao động được coi là thiết yếu: Khuôn Mẫu Tiện Ích Nước: Đại Dịch COVID-19 (DOCX)(2 pp, 31 K, Ngày 3 Tháng Tư, 2020)

EPA cũng hỗ trợ các tiểu bang và thành phố đã thực hiện các biện pháp chủ động để đảm bảo tiếp tục tiếp cận với nước sạch để uống và rửa tay trong thời gian có đại dịch COVID- 19. Nhiều hệ thống nước uống đang ngừng cắt việc cung cấp dịch vụ, khôi phục dịch vụ cho khách hàng có dịch vụ bị cắt trước đó, và không áp dụng hình phạt cho việc không thanh toán tiền nước. EPA khuyến nghị áp dụng rộng rãi các thực hành này, để cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Thông tin thêm: