An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

EPA chấp thuận các sản phẩm khử trùng bề mặt đầu tiên được thử nghiệm trên vi rút SARS-CoV-2

06/07/2020

Thông Tin Liên Lạc: Văn Phòng Báo Chí EPA (press@epa.gov )

WASHINGTON (ngày 6 tháng 7 năm 2020) - Trong suốt thời gian có trường hợp khẩn cấp về y tế COVID-19, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã làm việc để cung cấp cho công chúng Mỹ thông tin về cách tiêu diệt một cách an toàn và hiệu quả coronavirus mới, SARS-CoV-2 , trên các bề mặt. Tuần trước, EPA đã phê duyệt hai sản phẩm là Lysol Disinfectant Spray (EPA Reg số 777-99) và Lysol Disinfectant Max Cover Mist (EPA Reg số 777-127), dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy các sản phẩm có hiệu quả chống lại SARS-CoV -2.

“EPA cam kết xác định các công cụ mới và cung cấp thông tin chính xác và cập nhật để giúp công chúng Mỹ bảo vệ chính họ và gia đình họ khỏi coronavirus mới,” Quản Trị Viên của EPA là Andrew Wheeler cho biết. “Đánh giá của EPA về các sản phẩm được thử nghiệm chống lại vi-rút này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tất cả các cách tiếp cận của chính phủ của Tổng thống Trump để chống lại sự lây lan của COVID-19. "

Trước khi các sản phẩm thuốc trừ sâu có thể đưa ra tuyên bố hợp pháp rằng chúng có thể tiêu diệt một mầm bệnh cụ thể như SARS-CoV-2, tuyên bố phải được EPA cho phép dựa trên một cuộc đánh giá dữ liệu. Vì các vi-rút mới thường không có sẵn ngay lập tức để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, EPA đã thiết lập hướng dẫn cho Các mầm bệnh vi-rút mới nổi. (Bằng Tiếng Anh)

Vào tháng 1 năm 2020, cơ quan này đã kích hoạt hướng dẫn lần đầu tiên để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về y tế do SARS-CoV-2. Chương trình này cho phép các nhà sản xuất sản phẩm cung cấp dữ liệu cho EPA, ngay cả trước khi bùng phát, cho thấy các sản phẩm của họ có hiệu quả chống lại các loại vi rút khó tiêu diệt hơn SARS-CoV-2. Thông qua hướng dẫn này và đánh giá của cơ quan về các sản phẩm mới được đăng ký, danh sách các sản phẩm của EPA đáp ứng các tiêu chí của cơ quan để sử dụng chống lại SARS-CoV-2 (được gọi là Danh sách N) bao gồm hơn 420 sản phẩm. Trong nhiều trường hợp, cơ quan này đã có thể phê duyệt các tuyên bố này trong ít nhất là 14 ngày.

Tuần này, EPA đã cập nhật các dữ liệu nhập cho hai sản phẩm trong Danh sách N để cho thấy chúng hiện đã được thử nghiệm trực tiếp để chống lại SARS-CoV-2. Đây là những sản phẩm đầu tiên trong Danh sách N mà cơ quan đã xem xét dữ liệu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và các tuyên bố trên nhãn đã được phê duyệt để chống lại SARS-CoV-2. EPA dự kiến ​​sẽ phê duyệt các tuyên bố như vậy cho các sản phẩm có trong Danh sách N bổ sung trong vài tuần sắp tới. 

Tất cả các sản phẩm trongDanh sách N của EPA đều đáp ứng các tiêu chí của cơ quan về tính hiệu quả trong việc chống lại SARS-CoV-2. Khi sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA, hãy làm theo hướng dẫn trên nhãn để sử dụng an toàn, hiệu quả. Phải chắc chắn tuân theo thời gian tiếp xúc, đó là khoảng thời gian bề mặt phải ướt rõ ràng. Đọc hình ảnh thông tin (infographic) của chúng tôi về cách sử dụng các sản phẩm này. (bằng tiếng Anh) 

Đọc hình ảnh thông tin (infographic) của cơ quan về cách sử dụng các sản phẩm này: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/sau-buoc-de-su-dung-thuoc-khu-trung-toan-hieu-qua

Thông tin bổ sung về các nỗ lực coronavirus của EPA bằng tiếng Anh: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/benh-coronavirus-2019-covid-19  

Thông tin bổ sung về các nỗ lực coronavirus của EPA bằng nhiều ngôn ngữ: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep