An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

EPA Cung Cấp Cho Người Tiêu Dùng Các Tùy Chọn Bổ Sung về Chất Khử Trùng COVID-19

EPA đã phê duyệt hơn 460 sản phẩm đang giúp giảm sự lây lan của COVID-19

23/07/2020

Thông Tin Liên Lạc: 

Văn Phòng Báo Chí EPA (press@epa.gov )

WASHINGTON (Ngày 23 Tháng Bảy, 2020)– Hôm nay, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đã thêm 32 chất khử trùng bề mặt mới vào Danh Sách N, danh sách các sản phẩm của cơ quan dự kiến ​​sẽ tiêu diệt SARS-CoV-2, loại coronavirus mới gây ra COVID-19.

“Kể từ ngày đầu tiên, ưu tiên của EPA là cung cấp cho công chúng sự truy cập dễ dàng vào thông tin họ cần để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi vi-rút gây ra COVID-19,” Quản trị viên EPA Andrew Wheeler cho biết. “Thông qua những nỗ lực của chúng tôi để mở rộng Danh sách N, chúng tôi đảm bảo rằng người Mỹ có một tập hợp rộng lớn các sản phẩm đã được phê duyệt trong việc làm sạch và khử trùng bề mặt để giúp giảm sự lây lan của coronavirus.”

Thuốc khử trùng có thể đủ điều kiện để đưa vào Danh sách N theo ba cách:

  1. Sản phẩm đã được thử nghiệm chống lại coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
  2. Sản phẩm đã chứng minh tính hiệu quả chống lại một loại coronavirus khác tương tự như SARS-CoV-2 (COVID-19).
  3. Sản phẩm đã chứng minh tính hiệu quả chống lại một mầm bệnh khó tiêu diệt hơn SARS-CoV-2 (COVID-19).

EPA đã thêm 32 sản phẩm mới vào Danh Sách N. Những sản phẩm này đã được phê duyệt là chất diệt khuẩn bệnh lao. Mặc dù chúng chưa được thử nghiệm chống lại SARS-CoV-2, nhưng chúng được chấp thuận cho dùng để diệt mầm bệnh gây bệnh lao và dự kiến ​​sẽ tiêu diệt SARS-CoV-2 (COVID-19) khi được sử dụng theo nhãn (loại ba được ghi chú ở trên).

Nhiều sản phẩm diệt khuẩn bệnh lao là chất khử trùng mạnh và có lịch sử lâu dài về việc sử dụng để làm sạch bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Khi sử dụng các sản phẩm như vậy, điều quan trọng là phải tuân theo các hướng dẫn trên nhãn, bao gồm các tuyên bố phòng ngừa.

Các sản phẩm khử trùng có thể được bán trên thị trường và bán dưới nhiều tên sản phẩm và nhãn hiệu khác nhau. Do đó, người dùng Danh sách N nên sử dụng hai phần đầu tiên của số đăng ký sản phẩm khi tìm kiếm Danh sách N, thay vì tên thương hiệu. Thí dụ, nếu EPA Reg. No. 12345-12 có trong Danh sách N, bạn có thể mua EPA Reg. No. 12345-12-2567 và biết bạn đang nhận được một sản phẩm tương đương. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng số đăng ký EPA để tìm kiếm Danh sách N, hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi tại https://19january2021snapshot.epa.gov/coronavirus/frequent-questions-about-disinfectants-and-coronavirus-covid-19

Trong suốt trường hợp khẩn cấp về sức khỏe công cộng do COVID-19, EPA đã cung cấp cho công chúng Mỹ thông tin về việc khử trùng bề mặt chống lại SARS-CoV-2. Để biết thêm thông tin về phản ứng của EPA với COVID-19, hãy truy cập: https://19january2021snapshot.epa.gov/coronavirus

Để biết thông tin EPA về COVID-19 bằng các ngôn ngữ khác hãy truy cập: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep