An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

EPA cung cấp thông tin quan trọng cho công chúng Mỹ về việc sử dụng chất khử trùng an toàn

LIÊN LẠC: press@epa.gov

WASHINGTON  (Ngày 23 Tháng Tư, 2020)  — Hôm nay, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đang tiếp tục nỗ lực cung cấp thông tin quan trọng về các sản phẩm khử trùng bề mặt có thể được sử dụng để bảo vệ sức khỏe của tất cả người Mỹ trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe công cộng COVID-19. Để hỗ trợ những nỗ lực này, EPA hiện có gần 400 sản phẩm đủ tiêu chuẩn có hiệu quả chống lại SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19. Tuần này cơ quan này cũng đã ấn hành một cái nhìn tổng quan về các hành động và tài nguyên của họ có liên quan đến khử trùng chống lại coronavirus mới.

“Chuyên gia EPA đã chú tâm sứ mệnh bảo vệ sức khỏe con người và chúng tôi muốn tất cả người Mỹ được tiếp cận với các sản phẩm khử trùng bề mặt hiệu quả đã được phê duyệt,” Alexandra Dapolito Dunn nói, trợ lý quản trị viên của Văn Phòng Ngăn Ngừa Ô Nhiễm và An Toàn Hóa Chất của EPA. “Chúng tôi cũng muốn tất cả mọi người tuân theo các hướng dẫn trên sản phẩm để chúng tôi có thể sử dụng các chất khử trùng đã đăng ký một cách an toàn và cung cấp sự bảo vệ quan trọng cho gia đình của chúng tôi.”

Khi sử dụng chất khử trùng bề mặt đã đăng ký EPA, hãy luôn tuân theo chỉ dẫn của sản phẩm và nhớ:

 • Không bao giờ thoa sản phẩm vào bản thân hoặc người khác. Không ăn nuốt các sản phẩm khử trùng. Điều này bao gồm không bao giờ áp dụng bất kỳ sản phẩm nào có trên Danh Sách N (danh sách các chất khử trùng được sử dụng để chống lại SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19) trực tiếp vào thực phẩm.
   
 • Không bao giờ trộn lẫn các sản phẩm trừ khi được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng. Một số kết hợp hóa chất sẽ tạo ra axit hoặc khí có mức độc hại cao.
   
 • Rửa bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi áp dụng các sản phẩm khử trùng nếu nhãn đề cập đến việc làm sạch trước.
   
 • Theo dõi thời gian liên lạc được liệt kê cho sản phẩm của bạn trên Danh sách N. Đây là khoảng thời gian bề mặt phải ẩm ướt rõ rệt để đảm bảo hiệu quả chống lại vi-rút. Đôi khi có thể là vài phút.
   
 • Rửa tay sau khi sử dụng chất khử trùng. Điều này sẽ giảm thiểu việc bạn tiếp xúc với các hóa chất trong chất khử trùng và mầm bệnh mà bạn đang cố gắng tiêu diệt.
   

EPA cung cấp thêm thông tin về các thông điệp an toàn khử trùng trên các nguồn cấp dữ liệu twitter của mình, @EPA và @EPAChemSafety. Các kênh này sẽ được cập nhật với các tài liệu mới trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19.

EPA cũng tiếp tục thêm chín hóa chất bổ sung vào danh sách các thành phần trơ của mặt hàng. Những hành động này nhằm giúp giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng đối với các chất khử trùng đã đăng ký EPA và các loại thuốc trừ sâu khác. Nó cho phép các nhà sản xuất các sản phẩm EPA đã đăng ký thay đổi nguồn thành phần trơ được liệt kê.

Để tìm hiểu thêm về an toàn khử trùng, hãy xem hướng dẫn này từ đối tác của chúng tôi, Trung Tâm Thông Tin Thuốc Trừ Sâu Quốc Gia, về việc sử dụng chất khử trùng để kiểm soát COVID-19: http://npic.orst.edu/ingred/ptype/amicrob/covid19.html

Để biết thêm thông tin của EPA về đáp ứng của Cơ Quan với Coronavirus (COVID-19) bằng nhiều thứ tiếng, hãy truy cập: www.epa.gov/lep