An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

EPA Đảm Nhận Hành Động để Đảm Bảo Sự Sẵn Có Của Các Sản Phẩm Khử Trùng Dùng Chống Lại Coronavirus Mới

31/03/2020

Thông Tin Liên Lạc: 

press@epa.gov

WASHINGTON — Hôm nay, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đang có những hành động tiếp theo để giúp giảm nhẹ việc sản xuất và có sẵn các chất khử trùng đã đăng ký với EPA. EPA sẽ tạm thời cho phép các nhà sản xuất một số chất khử trùng EPA đã đăng ký có các thành phần hoạt tính nhất định từ bất kỳ nguồn cung cấp nào mà không cần kiểm tra với cơ quan trước. Điều này chỉ áp dụng cho các sản phẩm có trên Danh Sách N của EPA: Thuốc Khử Trùng để Dùng Chống Lại SARS-CoV-2. Hành động này được đưa ra sau khi thông báo vào tuần trước về hành động tương tự của EPA trên một số thành phần nguyên liệu trơ nhất định.

“Một điều rất quan trọng là việc cung cấp các chất khử trùng có đăng ký EPA theo kịp nhu cầu về các sản phẩm này,” Alexandra Dapolito Dunn cho biết, ông là Trợ Lý Quản Trị Viên của Văn Phòng EPA về Phòng Chống Ô Nhiễm và An Toàn Hóa Chất. “Bằng cách đảm nhận hành động này, EPA sẽ bảo vệ sức khỏe công cộng tốt hơn bằng cách đảm bảo có sẵn chất khử trùng bề mặt để dùng chống lại coronavirus mới.”

“Chúng tôi đánh giá cao việc EPA tiếp tục hợp tác vì tất cả chúng ta cùng hợp tác để giữ cho chuỗi cung ứng các sản phẩm làm sạch hoạt động một cách hiệu quả, đặc biệt là các chất khử trùng mà bệnh viện, nhà sản xuất và người tiêu dùng cần bảo vệ chống lại sự lây lan của coronavirus,” Bryan Zumwalt nói, ông là Phó Chủ Tịch Điều Hành Về Các Vấn Đề Công Cộng, Hiệp Hội Thương Hiệu Người Tiêu Dùng.

“Chúng tôi khen ngợi EPA đã hành động nhanh chóng để loại bỏ các rào cản pháp lý vào các thời điểm chưa từng có này,” Steve Caldeira nói, ông là Chủ Tịch & Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Hiệp Hội Sản Phẩm Gia Dụng Và Thương Mại. “Việc EPA tiếp tục tham gia cùng với các nhà sản xuất chất khử trùng là cực kỳ quan trọng vì tất cả chúng ta cùng hợp tác với nhau để bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng.”

EPA thường đòi hỏi các nhà sản xuất chất khử trùng trước tiên phải đăng ký và nhận được sự chấp thuận của EPA trước khi thay đổi nguồn gốc của thành phần nguyên liệu hoạt tính. Theo sửa đổi này, các nhà sản xuất có thể cung cấp một số thành phần nguyên liệu hoạt tính nhất định từ các nhà cung cấp thay thế, thông báo cho EPA, và ngay lập tức bắt đầu sản xuất, miễn là công thức rút ra được tương tự về mặt hóa học với công thức hiện tại. Điều này sẽ giúp giảm nhẹ các báo cáo về sự gián đoạn chuỗi cung ứng của những người đăng ký thuốc trừ sâu sản xuất các sản phẩm khử trùng có trên danh Sách N của EPA: Thuốc Khử Trùng để Dùng Chống Lại SARS-CoV-2. (bằng tiếng Anh)

EPA sẽ đánh giá nhu cầu liên tục và phạm vi của sửa đổi tạm thời này một cách thường xuyên và sẽ cập nhật nó nếu EPA xác định các sửa đổi là cần thiết.

Các thành phần nguyên liệu hoạt tính đủ điều kiện là:

  • Axit citric
  • Etanol
  • Axit glycolit
  • Axit clohydric
  • Axit Hypoclorơ
  • Hydro Peroxit
  • Axit L-Lactic
  • Natri giãn muối

Thuốc trừ sâu, bao gồm các chất khử trùng, chứa cả các thành phần nguyên liệu hoạt tính và không hoạt tính (hoặc trơ). Thành phần nguyên liệu hoạt tính ngăn chặn, tiêu diệt, đẩy lùi hoặc giảm thiểu côn trùng gây hại, trong trường hợp này là SARS-CoV-2, loại coronavirus mới gây ra COVID-19. Tất cả các thành phần nguyên liệu khác được gọi là thành phần nguyên liệu trơ theo luật liên bang. Chúng rất quan trọng đối với hiệu suất sản phẩm và khả năng sử dụng.

Đọc sửa đổi tạm thời tại: www.epa.gov/pesticide-registration/prn-98-10-notifications-non-notifications-and-minor-formulation-amendments (bằng tiếng Anh)

Để biết thông tin EPA bằng tiếng Anh về COVID-19: www.epa.gov/coronavirus

Để biết thông tin về COVID-19 bằng các ngôn ngữ khác: www.epa.gov/lep

                                                                                                                                              # # #