An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

EPA Quyên Tặng Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân Cho Những Người Phản Ứng Của Tiểu Bang và Địa Phương Chống Lại COVID-19 Trên Toàn Quốc

06/04/2020

Thông Tin Liên Lạc: 

Press@epa.gov

WASHINGTON (Ngày 6 Tháng Tư, 2020) — Hôm nay, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) tuyên bố rằng họ đã xác định được khoảng 225,000 thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) có sẵn để hỗ trợ phản ứng COVID-19.

“ EPA đang làm việc cật lực để hỗ trợ cho những người phản ứng đầu tiên của quốc gia chúng tôi vì họ hy sinh sự an toàn của chính họ để cứu mạng sống trong đại dịch coronavirus”Quản Trị Viên EPA Andrew Wheeler nói. Sau khi tìm kiếm kho thiết bị bảo vệ cá nhân, chúng tôi đã xác định được nguồn cung cấp dư thừa và gửi chúng cho những người ở tuyến đầu của cuộc chiến này. Tại EPA, chúng tôi ở đây để giúp đỡ bằng mọi cách có thể và tôi khuyến khích mọi người khác làm điều tương tự.

Trong những ngày tới, EPA sẽ phát triển một kế hoạch phân phối nhanh chóng các thiết bị bảo vệ cá nhân có sẵn cho FEMA hoặc chính quyền tiểu bang và địa phương có nhu cầu, đang hoạt động chống COVID-19. Trong số các mặt hàng là găng tay bảo vệ dùng một lần, và các bộ quần áo bảo vệ toàn thân.

EPA duy trì việc cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân như là một phần của các chức năng ứng phó khẩn cấp của Cơ quan, như ứng phó với các sự cố hóa chất, dầu, phóng xạ, sinh học và nguy hiểm. EPA cũng cung cấp hỗ trợ phản hồi bổ sung khi khả năng phản hồi đầu tiên của tiểu bang và địa phương đã cạn kiệt hoặc khi có yêu cầu hỗ trợ bổ sung. Cơ quan đã xác định các thiết bị bảo vệ cá nhân dư thừa sau khi đánh giá cần bao nhiêu thiết bị để hỗ trợ các chức năng thiết yếu của EPA.  EPA sẽ tặng thiết bị dư thừa trong khi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp

Để biết thông tin về sự tham gia của EPA với phản hồi COVID-19, vui lòng truy cập: https://19january2021snapshot.epa.gov/coronavirus.

Để biết thông tin về sự tham gia của EPA, với phản hồi COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữ, vui lòng truy cập: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep