An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

EPA Tiếp Tục các Nỗ Lực để Gia Tăng Sự Sẵn Có của Các Sản Phẩm Khử Trùng Dùng Chống Lại Coronavirus Mới

14/04/2020

Thông Tin Liên Lạc: 

Press@epa.gov

(Ngày 14 Tháng Tư, 2020) Hôm nay, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã thực hiện các hành động bổ sung để đảm bảo rằng các sản phẩm khử trùng an toàn và hiệu quả có sẵn cho công chúng Mỹ để giúp chống lại sự lây lan của COVID-19. Đáp lại các báo cáo về sự thiếu hụt các thành phần hoạt tính được sử dụng trong các chất khử trùng bề mặt có hiệu quả với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, EPA tạm thời cho phép người đăng ký thông báo cho EPA về một số thay đổi về công thức và cơ sở sản xuất và ngay lập tức đưa ra các sản phẩm để bán mà không cần chờ sự phê duyệt của EPA.

“Không có ưu tiên nào cao hơn cho Chính quyền Trump về việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ,” Trợ Lý Quản Trị Viên của Văn Phòng An Toàn Hóa Chất và Phòng Chống Ô Nhiễm, Ông Alexandra Dapolito Dunn cho Biết . “EPA công nhận vai trò quan trọng của cơ quan này trong việc bảo vệ sức khỏe công cộng và môi trường và đảm bảo rằng người Mỹ tiếp tục được tiếp cận với các chất khử trùng hiệu quả và được phê duyệt có thể giúp chống lại sự lây lan của COVID-19. Sự linh hoạt mà chúng tôi đang cung cấp cho việc thay đổi chính sách tạm thời của ngày hôm nay sẽ giúp đảm bảo người Mỹ có quyền truy cập các sản phẩm mà họ cần để bảo vệ cho gia đình của họ trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe công cộng này.”

Hành động hôm nay xây dựng trên sửa đổi tạm thời của EPA trong Thông Báo Đăng Ký Thuốc Trừ Sâu (PR) 98-10 được loan báo vào ngày 31 Tháng Ba, 2020. Trong số các thay đổi khác, sửa đổi tạm thời trong tuần này đối với Thông báo PR 98-10 hợp lý hóa quy trình thêm các nguồn chất hoạt tính đã đăng ký bổ sung vào công thức và thiết lập một cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu đã được phê duyệt. Hôm nay, tính linh hoạt nâng cao cho phép Danh Sách N: Thuốc Khử Trùng dùng để Chống Lại SARS-CoV-2 (Danh sách N) với các nguồn thành phần hoạt tính đã đăng ký sẽ được sản xuất tại các cơ sở đó mà không cần có sự chấp thuận trước của EPA. Điều này sẽ tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng, đảm bảo rằng các sản phẩm có hiệu quả chống lại coronavirus mới sẽ nhanh chóng có sẵn cho công chúng Mỹ—và với khối lượng lớn hơn—cùng lúc duy trì chất lượng và sự an toàn của sản phẩm.

Những thay đổi được cho phép qua thông báo bởi hành động này sẽ không dẫn đến bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với các công thức thuốc trừ sâu cuối cùng đã được EPA phê duyệt. Hiệu quả của sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng và việc ghi nhãn phòng ngừa hiện tại của sản phẩm sẽ vẫn có tính bảo vệ. Do đó, hành động này sẽ không gây ra bất kỳ tác động bất lợi vô lý nào đối với sức khỏe con người và môi trường. 

Sửa đổi tạm thời bao gồm thủ tục gửi thông báo cho người đăng ký và có thể được tìm thấy trên Trang web EPA (bằng Tiếng Anh).

EPA sẽ đánh giá sự cần thiết phải sửa đổi tạm thời này một cách thường xuyên và sẽ cập nhật nếu cần sửa đổi. Khi EPA xác định việc thay đổi chính sách không còn cần thiết nữa, cơ quan sẽ đăng tải việc chấm dứt sửa đổi tạm thời này ít nhất  trước bảy ngày tại: www.epa.gov/pesticides (bằng Tiếng Anh).

Ngoài ra, tuần trước, EPA đã thêm các sản phẩm mới vào Danh sách N, nâng tổng số lên tới 370. Có thể xem các bổ sung mới bằng cách sắp xếp Danh sách N theo cột “Date Added” (Ngày Thêm Vào).

EPA cũng đã thêm chín hóa chất bổ sung vào danh sách các thành phần trơ của mặt hàng. Hành động này nhằm giúp giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng đối với các chất khử trùng đã đăng ký EPA và các loại thuốc trừ sâu khác bằng cách cho phép các nhà sản xuất các sản phẩm EPA đã đăng ký thay đổi nguồn cung cấp các thành phần trơ được liệt kê.

Để tìm hiểu thêm về các nỗ lực của cơ quan, nhằm giảm sự lây lan của COVID-19, hãy truy cập: www.epa.gov/coronavirus.

Để tìm hiểu thêm về các nỗ lực của cơ quan bằng các ngôn ngữ khác để làm chậm tốc độ của COVID-19, hãy truy cập: www.epa.gov/lep .