An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Isang Buod ng Clean Air Act

(May kaugnayan na impormasyon sa Ingles)

Ang isang Buod ng Clean Air Act ay naglalaan ng maikling panimula sa 1990 Clean Air Act. Ang 1990 Clean Air Act ang pinakahuling bersyon ng isang batas na unang ipinasa noong 1970 para linisin ang air pollution. Saklaw ng buod na ito ang ilan sa mahahalagang probisyon ng 1990 Clean Air Act at maaaring magpaunawa sa iyo kung ano ang nakasaad sa batas at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyo.

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.