An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Nấm Mốc và Sức Khỏe

(Mold and Health)

(Thông tin liên quan bằng tiếng Anh)

Nấm mốc ảnh hưởng đến con người như thế nào?    

Nấm mốc thường không phải là một vấn đề trong nhà, trừ khi bào tử nấm mốc rơi vào một nơi ướt hoặc ẩm ướt và bắt đầu phát triển. Nấm mốc có tiềm năng gây ra các vấn đề sức khỏe. Nấm mốc sản xuất các chất gây dị ứng (các chất có thể gây ra phản ứng dị ứng) và các chất gây kích ứng. Hít hoặc chạm vào bào tử nấm mốc hoặc nấm mốc có thể gây ra phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm. Phản ứng dị ứng bao gồm các triệu chứng sốt cỏ khô, chẳng hạn như hắt hơi, sổ mũi, mắt đỏ, và phát ban da.

Phản ứng dị ứng với nấm mốc là phổ biến. Các phản ứng này có thể xảy ra ngay lập tức hoặc trễ hơn. Nấm mốc cũng có thể gây ra cơn hen ở những người bị hen suyễn dị ứng với nấm mốc. Ngoài ra, tiếp xúc với nấm mốc có thể gây kích ứng mắt, da, mũi, họng, và phổi của cả người dị ứng và không dị ứng với nấm mốc. Các triệu chứng khác với các loại dị ứng và kích thích thường không được báo cáo là do hít phải nấm mốc. Nghiên cứu về nấm mốc và ảnh hưởng sức khỏe hiện đang diễn ra.

Những điều ở trên không mô tả tất cả các ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến phơi nhiễm nấm mốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia y tế, sở y tế tiểu bang hoặc địa phương hoặc Trang web về nấm mốc của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh. (bằng tiếng Anh)