An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Pahayag mula sa EPA Administrator Wheeler sa Pagsasalita ni President Trump tungkol sa Coronavirus

[Statement from EPA Administrator Wheeler on President Trump’s Coronavirus Address]

Marso 11, 2020

Aking pinupuri ang Presidente sa kaniyang pamumuno sa kakaibang mga panahon sa kasaysayan ng ating Bansa. Patuloy siya sa kaniyang mabilis na pagkilos para maprotektahan ang kaligtasan, seguridad at kalusugan ng lahat ng mga American.

Dito sa EPA, patuloy naming binabantayan ang nag-iibang situwasyon na ito at regular na binabalitaan ang aming mga empleyado, at sa mga mamamayan ng America. Noong isang linggo, aming inilathala ang listahan ng EPA para sa mga naaprubahang disinfectant, at sa umpisa ng linggong ito, sinabi namin sa mga registrant ang mga disinfectant na sanhi ng outbreak ng COVID-19, pinapabilisan ng ahensya ang pagrerepaso sa mga naisumiteng mga kompanya na hinihiling na maidagdag sa Emerging Viral Pathogens claim sa kanilang narehistro nang surface disinfect labels. Ang kilos na ito ay makakatulong na maalis ang mga disinfectant na ito sa market nang mas mabilis, nang hindi inaalis ang saklaw ng pagrerepaso para matiyak ang kaligtasan at kalidad ng produkto. Sa pamamagitan ng pagbibigay priyoridad sa mga pagrerepasong ito, tinitiyak namin na ang mga American ay may access sa lahat ng naaprubahan at available sa market na mga surface disinfectant na produkto.

Dito sa EPA, patuloy kaming makikipagtrabaho sa aming mga pederal na kapartner at kikilos para mabigyang suporta ang mga tao sa America habang nangyayari ang pandemic na ito.

Mga Pinagkukuhanan ng Impormasyon: