An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Sampung Bahay na Dapat Ninyong Malaman tungkol sa Amag

(Ten Things You Should Know About Mold)

(May kaugnayang impormasyon sa Ingles) 

 1. Ang mga posibleng epekto sa kalusugan at mga sintomas na may kaugnayan sa pagkalalantad sa amag ay kinabibilangan ng mga allergic reaction, hika at iba pang mga problema sa paghinga.
 2. Walang partikular na paraan para maalis ang lahat ng mga amag at mold spores sa looban; ang paraan para makontrol ang pagdami ng amag sa looban ay dapat ikontrol ang moisture.
 3. Kung ang amag ay isang problema sa inyong baay o paaralan, kailangan ninyong linisin ang amag at alisin ang mga pinagmumulan ng moisture.
 4. Ayusin ang pinagmumulan ng problema sa tubig o tulo para maiwasan ang pagtubo ng amag.
 5. Bawasin ang humidity sa looban (to 30-60%) para mabawasan ang pagtubo ng amag sa pamamagitan ng:
  • Paglalagay ng vent sa mga bayo, dryfer at iba pang mga pinagmumulan ng moisture sa labasan
  • Paggamit ng mga air conditioner at de-humidifier
  • Pagpapalakas ng ventilation
  • Paggamit ng mga exhause fan tuwing nagluluto, naghuhugas ng pinggan at naglilinis
 6. Linisin at patuyuin ang anumang mamasa-masa o basagn mga building material at furnishing sa loob ng 24-48 na oras para maiwasan ang pagkakaroon ng amag.
 7. Linisin ang amag mula sa mga hard surface gamit ang tubig at detergent, at ganap na patuyuin. Ang mga absorbent material tulad ng mga tile sa bubungan, na maamag, ay maaaring kailangang palitan.
 8. Iwasan ang kondensasyon: Bawasan ang posibilidad ng kondensasyon sa malalamig na surface (hal. mga bintana, tubo, panlabas na pader, bubong, o sahig) sa pamamagitan ng pagdadagdag ng insulation.
 9. Sa mga area kung saan may posibleng problema ng moisture, huwag kabitan ng carpet (hal. sa may mga drinking fountain, sa mga lababo ng classrom, o sa mga kongkretong sahig na may mga tulo o madalas na kondensasyon).
 10. Ang mga amag ay matatagpuan kahit saan; maaaring lumaki ang mga ito sa halos anumang substance, basta kung nasaan ang moisture. May mga ama na tumutubo sa kahoy, papel, carpet, at mga pagkain.