An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Tuyên Bố từ Quản Trị Viên EPA Wheeler về Bài Diễn Văn của Tổng Thống Trump

Ngày 11 tháng 3, năm 2020

Tôi hoan nghênh Tổng thống vì sự lãnh đạo của ông trong thời điểm độc đáo này trong lịch sử Quốc gia của chúng ta. Ông tiếp tục hành động nhanh chóng để bảo vệ sự an toàn, an ninh và sức khỏe của tất cả người Mỹ.

Tại EPA, chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình phát triển này và liên lạc thường xuyên với nhân viên của chúng tôi và người dân Mỹ. Tuần trước chúng tôi đã cho xuất bản danh sách các chất khử trùng được EPA phê chuẩn và đầu tuần này chúng tôi đã thông báo cho những người đăng ký chất khử trùng rằng do sự bùng phát của COVID-19, cơ quan này đang tiến hành xem xét đệ trình từ các công ty yêu cầu để thêm các khiếu nại về Mầm Bệnh Vi-Rút Mới Nổi của họ vào các nhãn hiệu khử trùng bề mặt đã đăng ký. Hành động này sẽ giúp di chuyển các chất khử trùng này vào thị trường nhanh hơn, mà không làm giảm phạm vi đánh giá để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm. Bằng cách ưu tiên hóa các đánh giá này, chúng tôi đảm bảo rằng người Mỹ sẽ có quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm khử trùng bề mặt được phê duyệt và có sẵn trên thị trường.

Tại EPA, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác liên bang và có những hành động để hỗ trợ người dân Mỹ trong thời gian có đại dịch này.

Các Nguồn Tài Liệu: