An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

News Releases

News Releases from Headquarters

Chất lượng nước của các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Laura

08/26/2020
Contact Information: 
Văn phòng báo chí EPA (press@epa.gov)

WASHINGTON (26 Tháng Tám, 2020) - Hôm nay, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã đưa ra tuyên bố sau liên quan đến chất lượng nước của các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do cơn bão Laura.

"EPA đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác tiểu bang và khu vực, và chúng tôi có các nhóm thường trực để hỗ trợ FEMA," Quản trị viên EPA Andrew Wheeler cho biết. "EPA sẵn sàng ứng phó với bất cứ điều gì có thể xảy ra do cơn bão Laura."

Nước thải từ cống rãnh vệ sinh có thể xảy ra trong các trận lũ lụt lớn. EPA, các cơ quan tiểu banng và địa phương tích cực làm việc để giám sát các cơ sở đã báo cáo sự cố tràn, cũng như tiến hành tiếp cận và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho tất cả các cơ sở xử lý nước thải khác trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nước lũ có thể chứa nhiều mối nguy hiểm, bao gồm vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác. Các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện bởi bất kỳ ai tham gia vào hoạt động dọn dẹp hoặc bất kỳ người nào khác có thể tiếp xúc với nước lũ. Những biện pháp phòng ngừa này bao gồm chú ý đến tất cả các cảnh báo từ chính quyền địa phương và tiểu bang như các thông báo về nước sôi, các khuyên nhủ về bơi lội hoặc các khuyên nhủ về an toàn khác. Ngoài nguy cơ chết đuối khi lội nước, bơi lội hoặc lái xe trong dòng nước lũ xiết, những vùng nước này có thể mang theo những vật thể lớn mà không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được có thể gây thương tích cho những người ở dưới nước. Các mối nguy tiềm ẩn khác bao gồm đường dây điện bị đổ và các thương tích có thể xảy ra do động vật di dời do nước lũ gây ra.

Các chuyên gia liên bang, tiểu bang và địa phương đang làm việc cùng nhau trên khắp bờ biển vịnh của Texas và Louisiana với trách nhiệm chính về sức khỏe và sự an toàn của những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Laura. Khi chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên này và những tác động tàn phá của nó đối với người dân Louisiana và Texas, một trong những công việc đầu tiên sau khi cơn bão đi qua là cung cấp nước uống an toàn và đảm bảo hệ thống nước thải được giám sát, kiểm tra độ an toàn và được quản lý một cách thích hợp.

Để biết thêm thông tin cập nhật về Bão Laura, hãy theo dõi cơ quan trên Twitter @EPA.

Để biết thêm thông tin về việc chuẩn bị cho lũ lụt, hãy truy cập https://19january2021snapshot.epa.gov/natural-disasters/flooding.

Để biết thêm về chương trình ứng phó khẩn cấp của EPA, hãy truy cập https://19january2021snapshot.epa.gov/emergency-response.

Liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi, cung cấp phản hồi hoặc báo cáo sự cố.