An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

News Releases

News Releases from Region 09

EPA của Hoa Kỳ yêu cầu nhà sản xuất hóa chất Quận Cam dừng bán các chất khử trùng bất hợp pháp

06/17/2020
Contact Information: 
Soledad Calvino (calvino.maria@epa.gov)
415-972-3512

LOS ANGELES – Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã yêu cầu OCCS, Inc., ở Stanton, California, dừng bán Sanitizer/Quat Solution Ready to UseQuat Solution Ready to Use Cleaner,cả hai chất khử trùng kháng khuẩn chưa được đăng ký hiện đang được phân phối và bán vi phạm Đạo luật Diệt Côn Trùng, Diệt Nấm Và Diệt Chuột của liên bang.

Các nhà sản xuất Sanitizer/Quat Solution Ready to Use giả nhãn sản phẩm là chất khử trùng đã đăng ký bằng cách đưa vào nhãn số đăng ký EPA đã được gán cho một loại thuốc trừ sâu đã đăng ký khác. Tại một số thời điểm, OCCS đã thay đổi nhãn trên sản phẩm bất hợp pháp và dán nhãn lại sản phẩmSanitizer/Quat Solution Ready to Use thành Quat Solution Ready to Use Cleaner. Nhãn sản phẩm mới loại bỏ số đăng ký EPA nhưng bao gồm một tuyên bố rằng một sản phẩm đã đăng ký EPA là “chất làm sạch” chính được sử dụng trong sản phẩm.

EPA đã ban hành lệnh ‘Dừng bán hàng’ để ngăn chặn công ty tiếp tục phân phối hoặc chào bán các chất khử trùng kháng khuẩn chưa đăng ký này. Các sản phẩm đã có sẵn để bán trên các thị trường trực tuyến khác nhau.

“Chúng tôi cam kết đảm bảo các chất khử trùng thực hiện các tuyên bố về sức khỏe công cộng kháng khuẩn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả nghiêm ngặt,” Quản Trị Viên EPA Pacific Southwest John Busterud nói. “Đặc biệt trong một đại dịch, nếu chất khử trùng không hiệu quả, không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của chúng tôi hoặc đưa ra tuyên bố sai trái, EPA sẽ có hành động.”

Chú thích: Nhãn được sử dụng trên một trong những chất khử trùng chưa đăng ký phải tuân theo lệnh dừng bán của EPA. Sản phẩm được dán nhãn giả là thuốc trừ sâu đã đăng ký.Caption: Label used on one of the unregistered disinfectants that are subject to EPA’s stop-sale order. Chú thích: Nhãn được sử dụng trên một trong những chất khử trùng chưa đăng ký phải tuân theo lệnh dừng bán của EPA. 
Các tuyên bố về sức khỏe công cộng chỉ có thể được thực hiện đối với các sản phẩm khử trùng kháng khuẩn đã được kiểm tra đúng cách và đã đăng ký với EPA. Cơ quan này sẽ không đăng ký thuốc khử trùng cho đến khi được xác định rằng nó sẽ không gây ra rủi ro vô lý khi sử dụng theo các hướng dẫn trên nhãn. Các sản phẩm không được đăng ký bởi EPA có thể gây hại cho sức khỏe con người, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và có thể không có hiệu quả chống lại sự lây lan của vi khuẩn.

Để xem danh sách cập nhật các sản phẩm khử trùng đã đăng ký EPA mới đây nhất, hãy truy cập https://19january2021snapshot.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Để biết thêm thông tin về đăng ký thuốc trừ sâu, vui lòng truy cập: https://19january2021snapshot.epa.gov/pesticide-registration

Tìm hiểu thêm về Pacific Southwest Region của EPA. Nối kết với chúng tôi trên Facebook và trên Twitter.